Видео - 19 март 2014г.

Видео към лекцията "Игра SimCity, продължение - 19 март 2017г." от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 10+/ - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/I4mo71d4ars