Видео - Тетрис - 23 март 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Live Demo Canvas и SVG" от курса JavaScript UI и DOM (март 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/gww_4GBZnjc