Видео - 26 март 2017г.

Видео към лекцията "Военна стратегия върху двуизмерна карта" от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 10+/ - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/0pa70sY9kFs