Видео- част 2 - 02 април 2017г.

Видео към лекцията "Урок - 02 април 2017г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/6JrC3S9cGB4