Видео - 01 април 2017г.

Видео към лекцията " Игра Racer. Ускорение. Максимална скорост. Камера следяща играча - 01 април 2017г." от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/i6KvuTg_maE