Видео - 09 април 2017г.

Видео към лекцията "Урок - 09 април 2017г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/22kMlDv6o5o