Видео - 08 април 2017г.

Видео към лекцията "Racer - камера следяща играча.Картечница (08.04.2017г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/0pILR2i60CA