Видео урок

Видео към лекцията "Multiplayer paint" от курса Разработка на игри - Напреднали /Урок 35+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/wMs_Nig6gsk