Видео урок

Видео към лекцията "Няколко думи за двоично търсене" от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 23+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/P3kgSoR_B40