Видео - 15.04..2016г.

Видео към лекцията "Роботи в поле продължение. (15/16.04.2017г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/FCv7zr-c_oI