Видео - 16 април 2017г.

Видео към лекцията "Урок - 16 април 2017г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ybaWEdC8-YQ