Видео - 23.04.2017г.

Видео към лекцията "Движение по окръжност, sin( ), cos( ). 23.04.2017g." от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 10+/ - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ipFuIrrbQVM