Видео - 18 февруари 2017г.

Видео към лекцията "Играта Tron - два масива за помнене от къде сме минали. (23.04.2017г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/-NiNcFGOEb8