Видео - 07 май 2017г.

Видео към лекцията "Урок - 14 май 2017г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/mYpoVLD3_UI