Видео урок

Видео към лекцията "Играта spleef" от курса Разработка на игри - Напреднали /Урок 35+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=f-MDhQtNe04