Видео - 21.05.2017г.

Видео към лекцията "BFS - Breadth-first search algorithm - 21.05.2017г." от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 10+/ - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/kkfSmLh57LU