Видео -27.05.2017г.

Видео към лекцията "Роботи в поле сменящи посоката си. - 27.05.2017г." от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/4hp3TavXhUU