Видео - 28.05.2017г.

Видео към лекцията "BFS - Breadth-first search продължение - 28.05.2017г." от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 10+/ - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ojj4TL6BPaY