Видео - 28.05.2017г.

Видео към лекцията "Урок - 28.05.2017г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/JmCBf_-Q3m8