Видео - 04. 06.2017

Видео към лекцията "Racer с камера отгоре 03/04. 06.2017" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/jCi6GkHquyE