Видео - 8 юни 2017 - Елина Рачолова

Видео към лекцията "Дизайн на взаимодействието. Основни принципи." от курса Дизайн на взаимодействието. Основни принципи..
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/E5q-W9ZGYR0