Видео - 10.06.2017г.

Видео към лекцията "Урок - 10/11.06.2017г." от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/z7tygtBb-VM