Видео - 26.11.2017г.

Видео към лекцията "Реалистичен скок - продължение. Health bar рисуван с цикъл for - 26.11.2017г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/0r8NJlmSujQ