Видео - 03.12.2017г.

Видео към лекцията "Игра Jetpack Joyride, цикъл for() - 03.12.2017г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/JJX0y-qS_PY