Видео - 09.12.2017г.

Видео към лекцията "Заря, шахматна дъска, % - остатък при деление - 10.12.2017г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/l8UkTbguTa8