Видео урок

Видео към лекцията "Комбинаторни задачи със стреляне в грид (10 декември)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/c-DzSpMs0xc