Видео урок част 1

Видео към лекцията "Заместване от Илия (прости динамични) (3 декември)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/fDPo1U2bZaU