Видео урок част 4

Видео към лекцията "Заместване от Илия (оптимизации) (3 декември)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ee5mDScv9Ek