Видео урок част 1

Видео към лекцията "Заместване от Стаси (Геометрия) (19 ноември)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/YxsyXcOnQeM