Видео урок част 3

Видео към лекцията "Заместване от Стаси (19 ноември)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/HOEpjiWcnoc