Видео - 17.12.2017г.

Видео към лекцията " Игра RapidRoll, масиви - 17.12.2017г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/t7Z6ZmCziHw