Видео урок част 2

Видео към лекцията "Основи на тригонометрията (17 декември)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/faxiVOc7Z44