Видео - 24.12.2017г.

Видео към лекцията " RapidRoll, масиви, типове платфори - продължение. 24.12.2017г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/oao71B0WrkA