Видео урок

Видео към лекцията "Валидни разпределяния на подаръци (24 декември 2017)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/atsvH6H5L00