Видео урок

Видео към лекцията "Валидни разпределения на ученици при тест (31 декември)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/9LSBPqjAkGA