Видео урок

Видео към лекцията "Състезание (24 декември)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/DP3KD2cc_HQ