Видео урок

Видео към лекцията "Състезание (31 декември)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Q_M_R4wneIY