Видео - 14.01.2018г.

Видео към лекцията "Racer, ускоряване, areColliding(), камера следяща играча - 14.01.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/-z8_D-IsKzU