Видео урок

Видео към лекцията "Алгоритъм на Дейкстра и покриваяи дървета (7 януари)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/RlaZA-eY3C0