Видео урок

Видео към лекцията "Метод на действие на heap и задачи с heap (14 януари)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/LlmxtGv5M7s