Видео урок

Видео към лекцията "Геометрия и тригонометрия на високо ниво (7 януари 2017)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/XLZT2U_NayM