Видео урок

Видео към лекцията "Мултиплеър игри - основни знания (14 януари)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/WKuL_PX4qd4