Видео - 21.01.2018г.

Видео към лекцията "Memory Game. Поле от скрити квадратчета, при кликане се показва скритата му стойност - цвят. - 21.01.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/rjzmtF0nvak