Видео урок

Видео към лекцията "Задача със стек и критични ребра (21 януари)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/SH-UH_iv6_g