Видео урок

Видео към лекцията "Диаметър на дърво, цикли и силносвързани компоненти в граф (28 януари)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/AudRhyvA3xU