Видео урок - част 1

Видео към лекцията "Мултиплеър игри със Стаси (21 януари)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/SKaEXfEO44I