Видео урок

Видео към лекцията "Общо видимо движение на герои в мултиплеър игра (28 януари)" от курса Разработка на игри – Иво Дилов – Урок 36+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/MxxBpfWJ3bY