Видео - 04.02.2018г.

Видео към лекцията "Пуцалка. Масиви за vragX, vragY обхождат се с цикли, масиви и за патроните. 04.02.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/qurTFLK-rnc