Видео - 11.02.2018г.

Видео към лекцията " Играта Tron - два масива за помнене от къде сме минали. - 11.02.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 12+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/l-zdfOdfUyM