Видео урок

Видео към лекцията "Теория на игрите - основи (4 февруари)" от курса Алгоритмично програмиране – Иво Дилов – Урок 48+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/aUjnvwly8UE